Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 05.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=11&i=100651


Normy
Autor: Martin
Datum: 23.02.2022 07:40


Dobrý den jak určovat dobu ( normy ) svařování děkuji


Příspěvky
Autor: Vladimír EWT
Datum: 10.03.2022 17:42
Ještě jsem zapomněl. Na webových domza 13 se prodávají skripta pro vyšší svař. personál - Výroba a aplikované inženýrství ve svařování. Doporučuji. Já v kurzech na technologa měl to staré vydání. Ale tohle nové jsem si koupil a super. Je tam i ta ekonomika svařování.

Autor: Minařík
Datum: 23.02.2022 09:39
Dobrý den,

co tím míníte? Prosím upřesněte otázku.

Autor: Martin
Datum: 28.02.2022 14:29
Dobrý den zajímá mě jak určit dobu svařovaní ( normu) co ji určí délka svaru ,velikost svaru , počet svařovaných pozic pokud existuje návodka kde ji získat děkuji

Autor: Vladimír EWT
Datum: 01.03.2022 07:56
Dobrý den, dle mé zkušenosti a toho co mě učili v ekonomice svařování je několik možností.
Pokud je svářeč jen svářeč a budoucí svařenec sestavuje někdo jiný musíte to oddělit. V malých firmách jsou často svářeči současně i těmi kteří si práci připravují(sestavují, bodují a stehují a následně svařují). Tedy dělají vše.
Pokud nedisponujete odbornou znalostí, aby jste provedl kvalifikovaný odhad jako tomu bylo dříve, máte možností několik.
Na internetu lze stáhnout nekomerční verzi programu TPV výpočty, pokud si nechcete zaplatit celou verzi. Další možností jsou jednoduché výpočty pracnosti (výsledek je v Nh)pro první nástřel. Například katalog příd.materálů od ESABu má docela zajímavé tabulky ohledně samotného procesu svařování. jako je váha svarového kovu ty výpočty obsahují několik proměnných.
Velkou váhu v tom hraje svarový koeficient doby hoření oblouku v pracovní době. Je docela složité tento proces vysvětlovat v krátkosti. Spíš si po večerech místo seriálu něco přečtěte.

Další možnost je časový snímek hezky pěkně po staru. Pak musíte zhodnotit jak daný člověk využívá prac.dobu. Co na pracovním procesu zrychlit. Jestli se zbytečně nehledají díly které by měli být již na daném pracovišti.

Je nutné rozlišovat jestli se jedná o robotické pracoviště s opakovanou výrobou nebo ruční svařování a přípravu vykonává svářeč. Je dost věcí, které musíte spojit a dost, které nelze slučovat. To je tak v obecném krátkém úvodu. Na internetu koluje powerpointová prezentace Od pana ing Pajera EWE.Je v ní to, co se učí v kurzech svářečských technologů a inženýrů.

Na váš dotaz prostě není jedna odpověď ale několik. Odlišujte dobu svařování od doby přípravy, je nutné zhodnotit složitost svařence. a pak to všechno sečtěte. Jeden z těch jednoduchých výpočtů pro metodu 135 může být
P=G/g . k0
P = pracnost
G = výkon odtavování svarového kovu v kg (váha všech svarů) Mrkněte na ty tabulky u esabu
g = výkon odtavování svarového kovu v kg/hod
k0 = koeficient časového využití hoření oblouku (u ručný výroby je tak 0,2 až 0,3)

U svařování met.111 a 141 je to jiné kvůli jejich nízké rychlosti svařování.

Dále je nutné brát ohled na možné deformace u některých svařenců ze slabých materiálů nebo tvarově nesouměrných, předehřevy, dohřevy či pomalé chladnutí v zábalu.

Snad jsem trošku pomohl a nasměroval.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.