English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 18.6.2019 do 28.7.2019
pondělí 13.5.2019 8.00 - 16.00 - středa 11.12.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 13.5.2019 – 11.12.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 13.5. – 16.5. + 20.5. – 23.5. + 27.5. – 30.5.2019

2. praktický blok: 3.6. – 6.6. + 10.6. – 13.6.2019

3. teoretický blok: 2.9. – 5.9. + 9.9.- 12.9. + 30.9. – 3.10. + 7.10. – 10.10. + 14.10. – 17.10. + 29.10. – 31.10. + 4.11. – 7.11. + 9.12.2019

Písemná a ústní zkouška: 10.12. – 11.12.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly,prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT), Cena bez DPH 21% DPH: 76 033 Kč, zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (+ 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 13.5.2019 8.00 - 16.00 - středa 13.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 13.5.2019 – 13.11.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 13.5. – 16.5. + 20.5. – 23.5. + 27.5. – 30.5.2019

2. praktický blok: 3.6. – 6.6. + 10.6. – 13.6.2019

3. teoretický blok: 2.9. – 5.9. + 9.9.- 12.9. + 30.9. – 3.10. + 7.10. – 10.10. + 14.10. – 17.10. + 11.11.2019

Písemná a ústní zkouška: 12.11. – 13.11.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplom Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena bez DPH 21% DPH: 61 983 Kč, zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 03.06.2019 9.00 - pátek 21.6.2019  podrobnosti 
WIP; kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), stupeň IWI-C "Comprehensive"
kurzy  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
WIP – kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), IM: inspekční modul: IWI-C – komplexní
poplatek: školení 29400,- Kč bez DPH, zkouška 14900,- Kč bez DPH, vydání diplomu 5850,- Kč bez DPH
místo:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
pořadatel:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
kontakt:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00, školící oddělení -, e-mail: skoleni@atg.cz

úterý 18.6.2019 9.00 - 14.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečský dozor - Nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování 2019
Technologie svařování
Termín: 18.6.2019, 9.00 – 14.00 Určeno pro: technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol

Obsah: Nová norma EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí, seznámení s novým vydáním normy, požadavky norem ISO 17660-1,2 – Svařování betonářské oceli , seznámení s touto normou, požadavky na svářečský dozor, svařovací postupy, svářeče. Nové normy v oblasti svařování a příbuzných procesů.

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom Cena: 3 500,-Kč (vč.21% DPH,obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 000,- (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Variabilní symbol: 1180619

Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 500,- Kč (vč. 21% DPH, sborníku, obědu)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

čtvrtek 20.6.2019  podrobnosti 
Metalurgické hodnocení tepelného zpracování
semináře 
Přednáší:
 • Ing. Pavel Stolař, CSc. (ECOSOND s.r.o.)
 • Prof. Ing. Peter Jurči, PhD. (STU Trnava)
 • Ing. Petr Vorlíček (HANYKO Praha s.r.o.)
 • Ing. Vladimír Suchánek, CSc. (HANYKO Praha s.r.o.)

 • Základní parametry hodnocení kvality vstupního materiálu
 • Hodnocení mikročistoty oceli a žíhacích struktur oceli
 • Vady žíhacích struktur
 • Typické struktury po kalení konstrukčních ocelí, vady kalících struktur
 • Typické struktury po kalení a popouštění nástroj. ocelí, vady kalících struktur
 • Chyby celistvosti materiálů po tepelném zpracování
 • Speciální a doplňkové metody v metalografii
 • Základy hodnocení tenkých vrstev a zvláštních procesů
 • Procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracování a kontrola jejich kvality
 • Hodnocení cementovaných a nitrocementovaných vrstev
 • Vady cementovaných vrstev, příčiny a indentifikace
 • Hodnocení nitridovaných a karbonitridovaných vrstev, vady vrstev
 • Nejčastější chyby chemicko-tepelného zpracování
 • Moderní přístupy k přípravě metalografických vzorků
 • Automatizace měření tvrdosti

poplatek: 2.700,- Kč
místo:Praha 4 - Konferenční centrum Sázava
pořadatel:ATZ
kontakt:e-mail: asociacetz@asociacetz.cz

pondělí 24.6.2019 9:00 - pátek 28.6.2019  podrobnosti 
WIP; kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), stupeň IWI - B "BASIC"
kurzy  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
WIP – kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB) - IM: inspekční modul: IWI-B – základní,
poplatek: školení 9900,- kč bez DPH, zkouška 9900,- bez DPH, vydání diplomu 3750,- Kč bez DPH
místo:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
pořadatel:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
kontakt:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00, školící odd. -, e-mail: skoleni@atg.cz

středa 26.6.2019 - čtvrtek 27.6.2019  podrobnosti + on-line přihláška 
PROTEZINK (PROgresivní TECHnologie ZINKování)
konference 

Tematické zaměření odborného fóra
 •  zinek a protikorozní ochrana
 • povlaky na bázi zinku
 • duplexní systémy
 • legislativa, normalizace a zkušebnictví
 • předúpravy povrchů
 • technologie nanášení povlaků
 • praktické poznatky v oboru
 • věda a výzkum v oboru
       
poplatek: 3.600 bez DPH
místo:Orea Resort Devět skal - Vysočina- Ždárské vrchy
pořadatel:InPu
kontakt:Kudláček, e-mail: info@inpu.cz

neděle 7.7.2019 - pátek 12.7.2019 
72. IIW Annual Assembly and International Conference
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

IIW’s Annual Congress aims at providing a forum for networking and knowledge exchange among scientists, researchers and industry related to welding and joining. It will enable the meetings and knowledge exchange within 26 technical expert commissions. The International Conference theme of this year will focus on solutions in automotive.
místo:Bratislava
pořadatel:VUZ-PI Bratislava
kontakt:Ing. Peter Ďurik, e-mail: durikp@vuz.sk


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.