English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 20.10.2019 do 24.11.2019
pondělí 13.5.2019 8.00 - 16.00 - středa 11.12.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 13.5.2019 – 11.12.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 13.5. – 16.5. + 20.5. – 23.5. + 27.5. – 30.5.2019

2. praktický blok: 3.6. – 6.6. + 10.6. – 13.6.2019

3. teoretický blok: 2.9. – 5.9. + 9.9.- 12.9. + 30.9. – 3.10. + 7.10. – 10.10. + 14.10. – 17.10. + 29.10. – 31.10. + 4.11. – 7.11. + 9.12.2019

Písemná a ústní zkouška: 10.12. – 11.12.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly,prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT), Cena bez DPH 21% DPH: 76 033 Kč, zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa:po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“,ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 (+ 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 13.5.2019 8.00 - 16.00 - středa 13.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 13.5.2019 – 13.11.2019, výuka je rozdělena do tří bloků:

1. teoretický blok: 13.5. – 16.5. + 20.5. – 23.5. + 27.5. – 30.5.2019

2. praktický blok: 3.6. – 6.6. + 10.6. – 13.6.2019

3. teoretický blok: 2.9. – 5.9. + 9.9.- 12.9. + 30.9. – 3.10. + 7.10. – 10.10. + 14.10. – 17.10. + 11.11.2019

Písemná a ústní zkouška: 12.11. – 13.11.2019 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplom Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena bez DPH 21% DPH: 61 983 Kč, zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 26.08.2019 7.00 - 15.50 - pátek 25.10.2019  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 9.9.2019 8.00 - 16.30 - úterý 26.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 9.9.2019 - 24.10.2019 (výuka probíhá vždy v pondělí až čtvrtek) Písemná a ústní zkouška: 25.11. - 26.11.2019 Rozsah kurzu: 7 týdnů, výuka probíhá vždy v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.20 Celkový rozsah: 249 hodin

Kurz je určen:pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání, příp. střední odborné učiliště s maturitou. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství,praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor. Poznámka:V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 55 000,- Kč (cena vč. 21% DPH, studijní literatury, zkoušky a dvou diplomů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 16.09.2019 - pátek 27.3.2020  podrobnosti 
Evropský inženýr lepení EAE
kurzy 

Vzdělávací cíl: Nárůst požadavků v průmyslu se v poslední době intenzivně projevuje i v oblasti spojování různých materiálů. Do popředí se dostává lepení, jako metoda spojování. Lepení se velmi rozšířilo a s tím souvisejí přirozeně zvýšené požadavky na kvalifikaci personálu. Inženýr lepení získá klíčové kompetence a zodpovědnost za veškeré procesy lepení v provozu. Počínaje progresivním vývojem produktů, výběrem vhodného lepidla, plánováním výroby, konstrukcí lepeného spoje konče zajištěním kvality. Praktická výuka a cvičení v laboratoři během kurzu přispějí k prohloubení teoretických poznatků.

Cílová skupina: Kurz je určen pro personál, který je pověřen dozorem při procesu lepení ve výrobě. Je zaměřen na pracovníky z oblasti konstrukce, výzkumu a vývoje či plánování výroby. Je vhodný i pro aplikační inženýry, pracovníky v laboratoři nebo výrobce lepidel.

Předpoklady: Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém či přírodovědném oboru.

Výstupní dokument: Diplom Evropský inženýr lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti Místo konání: Brno-Moravany

Délka kurzu: 8 výukových týdnů 1. týden 16. 09. – 20. 09. 2019 2. týden 14. 10. – 18. 10. 2019 3. týden 18. 11. – 22. 11. 2019 4. týden 02. 12. – 06. 12. 2019 5. týden 20. 01. – 24. 01. 2020 6. týden 03. 02. – 07. 02. 2020 7. týden 02. 03. – 06. 03. 2020 8. týden 23. 03. – 27. 03. 2020

V případě zájmu o kurz si vyžádejte prosím cenovou nabídku. Můžete požádat o finanční podporu přes program "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ III".

Obsahová náplň kurzu: Základy techniky lepení a polymerů, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly, adheze, materiály lepených spojů, povrchové předúpravy materiálů, výpočty lepených spojů a konstrukce, dávkovací technika a automatizace lepení, hybridní spojování, BZOP v procesu lepení, procesní management a technika, řízení kvality, zkušební techniky a metody, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, analytické metody lepení, stárnutí lepených spojů. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze ve vybraném podniku.
poplatek: 375 000 Kč + DPH
místo:Sídlo Centra Lepení Brno
pořadatel:SVV Praha s.r.o., Centrum Lepení Brno
kontakt:e-mail: kysilkova@svv.cz

středa 23.10.2019 7.15 - 14.00  podrobnosti + on-line přihláška  další informace v příloze 
Aktuální změny ve svařování XVI.
semináře 
Seminár je urcen nejen pro svárecský dozor pracovníky svárecských škol, ale i projektanty, konstruktéry a technology, kontrolory a ostatní zájemce.
poplatek: 2299,- s DPH
místo:Prumyslové centrum Ostrava Vratimovská 624/11 718 00 Ostrava; Kunčicky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Ing. Bohumil Kaděra tel: 602 706 309,, e-mail: bohumil.kadera@csuostrava.eu

úterý 29.10.2019 7.00 - 15.50 - pondělí 11.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista; IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem.

Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření.
poplatek: 46 300,- Kč bez DPH Cena celkem 56 023,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

úterý 29.10.2019 8.00 - 16.00 - čtvrtek 31.10.2019  podrobnosti 
Školení personálu pro přímou vizuální kontrolu svarů VT2 dw v souladu s ISO 9712, vč. kvalifikační zkoušky
kurzy  NDT

Určeno pro: kontrolory, mistry, technology a pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole

Obsah: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., IWE, SVV Praha s.r.o. a další odborní lektoři Variabilní symbol: 1291019

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování školení, na základě kterého mohou absolventi složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu (informace o zkoušce níže).

KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKA PRO PRACOVNÍKY NDT VT2 W DLE ČSN EN ISO 9712 Kvalifikační zkoušku a vystavení certifikátu a průkazu pracovníka NDT provádí zkušební organizace DOM ZO 13 s.r.o. Termín: 21.11.2019, 8.00 – 16.00 Přístupové podmínky ke zkoušce: potvrzení o absolvování školení v rozsahu požadovaném normou ČSN EN ISO 9712 (vydává SVV Praha s.r.o.) a platný zrakový test. Cena kvalifikační zkoušky: 4 400,- Kč (vč. 21% DPH) Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Vystavení certifikátu a průkazu NDT pracovníka: v případě úspěšně složené zkoušky si může uchazeč zažádat o vydání certifikátu pracovníka NDT ve stupni VT2 dw Cena certifikátu a průkazu NDT pracovníka: 4 000,- Kč (vč. 21% DPH)
poplatek: 8 677,-Kč bez 21% DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 29.10.2019 9.00 - 15.00 - čtvrtek 31.10.2019  podrobnosti 
Dílenský svářečský dozor - praktický kurz
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz je určen: pro svářeče, mistry provozů se zaměřením na svařování, opravy svařováním, pro kontrolory a pro ty, kteří potřebují získat základní praktické znalosti a zkušenosti v oblasti svařování kovů, příp. pro absolventy kurzů pro vyšší svářečský personál, kteří v tomto oboru dosud svou praxi nevykonávali. Cílem kurzu je sjednotit požadavky na teoretické a praktické znalosti svářečského personálu, což umožní zlepšit komunikaci mezi dílenským svářečským personálem a svářečským dozorem

Obsah kurzu:1. den: 9.00 – 12.00 Technologie svařování Přednáší: Ing. Václav Šrom Metody svařování, terminologie, označování metod dle ČSN EN ISO 4063, polohy svařování dle normy ISO 6947. Přehled základních metod svařování – jejich výhody a nevýhody 13.00 – 15.30 Materiály a jejich svařitelnost Rozdělení ocelí, značení ocelí dle EN a ISO. Teplotní cyklus svařování, vnesené teplo. Předehřev a interpass. Svařitelnost. Tepelné zpracování. Trhliny. Korozivzdorné, žárupevné, žáruvzdorné oceli, neželezné kovy.

2. den: 8:30 – 11.30 Navrhování svařovaných konstrukcí Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D. Volba základních a přídavných svařovacích materiálů při návrhu konstrukcí z hlediska jejich namáhání. Návrh svarového spoje a svarových ploch dle ČSN EN ISO 9692. Zobrazování svarů na výkresech, ČSN EN ISO 2553. Příklady konstrukčních požadavku výrobkových norem EN 1090 a EN 15085. 12:30 -15.30 Výroba a systémy jakosti pro oblast svařování Požadavky EN ISO 3834. Svářečský dozor –úkoly a odpovědnosti ISO 14731. Požadavky na kvalifikaci svářečů a operátorů, vyššího svářečského personálu a pracovníků pro provádění NDT. Přídavné materiály – příklady značení, skladování, dokumenty kontroly. Bezpečnost práce a požární ochrana při svařování.

3.den: 8.30 – 11.30 Zkoušky VT, PT, makro Praktický výcvik: Ing. David Hrstka, Ph.D. Přehled metod NDT kontroly, teoretický základ uvedených metod zkoušení, praktické provedení NDT zkoušek VT, PT, makro, hodnocení jakosti svarů, včetně vystavení protokolů. 11.30 – 15.00 Simulace zkoušky svářečů, vystavení pWPS, WPQR Praktický nácvik a ukázka zkoušek svářečů, postup při vypracování pWPS při svařování zkušebních kusů, požadované zkoušky (požadavky, protokoly), vyhodnocení zkoušek, vystavení WPQR.

Závěrečný profesní pohovor, vystavení certifikátu Cena: 10 500,-Kč ( vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů, osvědčení) Zvýhodněná cena: 9 500,-Kč (vč. 21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro naše klienty, kteří využili nabídku služeb SVV Praha s.r.o. v posledních třech letech) Variabilní symbol: 1211019 Výstupní dokument: certifikát s uvedeným přehledem proškolených norem
poplatek: 8 677,-Kč (bez 21% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 04.11.2019 9:00 - pátek 22.11.2019  podrobnosti 
WIP; kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), stupeň IWI - C "Comprehensive
kurzy  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
WIP – kvalifikace svářečského inspekčního personálu - International Welding Inspector (CWS ANB), stupeň IWI-C – komplexní
poplatek: školení 29400,- Kč bez DPH, zkouška 14900,- Kč bez DPH, vydání diplomu 5850,- Kč bez DPH
místo:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
pořadatel:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00
kontakt:ATG s.r.o. Toužimská 771 Praha 9 - Letňany 199 00, oddělení školení -, e-mail: skoleni@atg.cz

pondělí 4.11.2019 9:00 - pátek 8.11.2019  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole. Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 12.500,- Kč bez DPH
místo:DOM-ZO13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s. r. o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

středa 6.11.2019 8.00 - 16.00 - pátek 8.11.2019  podrobnosti 
Instruktor svařování
kurzy  Technologie svařování

Pravidelné periodické doškolení instruktorů svařování (jednou za tři roky) Závěrečná zkouška: 8.11.2019 (test z odborných znalostí a bezpečnostních předpisů, instruktážní vystoupení) Výuka probíhá:8.00 hod do 16.30 hod., rozsah výuky 35 vyučovacích hod. Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Evropský/ mezinárodní svářečský praktik (nebo vyšší kvalifikace), certifikát instruktora svařování, platné osvědčení svářeče pro dvě metody (min. jedna zkouška podle ČSN EN ISO 9606)

Obsah: normy ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606, bezpečnost práce PO, základy technologií svařování, jakost svarů a související problematika (ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 6520, ČSN EN ISO 3834 atd.), technická pravidla CWS ANB, příprava vzorků k mechanickým zkouškám, instruktáž, pedagogické minimum (např. metody vzdělávání dospělých, psychologické aspekty dospělých, komunikace ve vzdělávání dospělých, praktické ukázky) Variabilní symbol: 1061119 Výstupní dokument: po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu a certifikát CWS ANB Instruktor svařování (platnost 3 roky)
poplatek: 9 090,- Kč (bez 25% DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

čtvrtek 7.11.2019 - pátek 8.11.2019 
Innovative technologies for joining advanced materials - TIMA 19
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

 • New joining technologies
 • Coatings: advanced materials and innovative technologies
 • Modelling and simulation of welding processes
 • Specific problems in advanced materials joining
 • Advanced methods and new trends in NDT
 • Mechanical and structural characterization of advanced materials and joints
 • Quantitative non-destructive testing
 • Fracture mechanics of advanced materials
 • Damage of advanced materials under time-dependent-actions and remaining life assessment, fatigue, creep, corrosion, irradiation
 • Quality of welded joints and welded structures


poplatek: 200 Euro
místo:Timisoara - Rumunsko
pořadatel:the National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timisoara
kontakt:e-mail: tima@isim.ro

čtvrtek 7.11.2019 - pátek 8.11.2019  podrobnosti 
Innovative technologies for joining advanced materials - TIMA 19
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

The 10 International Conference
 • New joining technologies
 • Coatings: advanced materials and innovative technologies
 • Modelling and simulation of welding processes
 • Specific problems in advanced materials joining
 • Advanced methods and new trends in NDT
 • Mechanical and structural characterization of advanced materials and joints
 • Quantitative non-destructive testing
 • Fracture mechanics of advanced materials
 • Damage of advanced materials under time-dependent-actions and remaining life assessment, fatigue, creep, corrosion, irradiation
 • Quality of welded joints and welded structures


poplatek: 140 Euro- Early bird
místo:Timisoara - Romania
pořadatel:ISIM
kontakt:e-mail: tima@isim.ro

pondělí 11.11.2019 7.00 - 15.50 - pátek 22.11.2019  podrobnosti 
Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí
kurzy  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí
Tato kvalifikace je opravňuje projektovat a konstruovat svařované konstrukce všech typů podle mezinárodně platných norem a předpisů jako například IIW Doc. XIII-1965-03/XV-1127-03 : „Doporučení k navrhování svarových spojů namáhaných na únavu“, EN 1993 Eurokód 3 : „Navrhování ocelových konstrukcí“, EN 1991Eurokód 1 : „Zatížení konstrukcí“, EN 1993 Eurokód 3-3, EN 1993 – 1, 8, 10 a dalších harmonizovaných norem.

Absolventi kurzu získají dále potřebné informace o označování svarů na výkresech, technologiích svařování , materiálech a jejich svařitelnosti, destruktivních a nedestruktivních zkouškách svarových spojů, technologičnosti konstrukcí a systémech prokazování kvality svářečské výroby.

Kvalifikační předpoklady: střední odborné vzdělání technického směru s maturitou
poplatek: 21 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 25 410,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 18.11.2019 8.00 - 16.30 - středa 1.4.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru,konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: Po úspěšném složení všech zkoušek obdrží absolvent: potvrzení o absolvování kurzu, dva diplomy Mezinárodní svářečský inženýr (vydává CWS ANB a IIW) a Evropský svářečský inženýr (vydává CWS ANB a EWF), Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka:V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 18.11.2019 8.00 - 16.30 - středa 1.4.2020  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Termín: 18.11.2019 – 16.4.2020, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 18.11. – 21.11. + 25.11. – 28.11. + 2.12. – 5.12.2019 2. praktický blok: 6.1. – 9.1. + 13.1. – 16.1.2020 3. teoretický blok: 27.1. – 30.1. + 3.2. – 6.2. + 10.2. – 13.2. + 24.2. – 27.2. + 2.3. – 5.3. + 30.3.2020 Písemná a ústní zkouška: 31.3. – 1.4.2020 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek ústních a písemných obdrží absolvent diplom „Mezinárodní svářečský technolog„ a „Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školícím středisku SVV Praha s.r.o.)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

středa 20.11.2019 
Novinky v technické normalizaci
semináře 

P R O G R A M
 • 9:30 10:00 Registrace účastníků
 • 10:30 Zahájení semináře Ing. Jaroslav Louša, předseda ČSTN
 • Světový inženýrský konvent (WEC) 2023 ing. Jiří Kratochvíl
 • Zkušenosti s vyučováním technické normalizace na VŠ a na SŠ Ing. Václav Voves
 • Ocelářská unie a spolupráce s ČAS Ing. Taťána Ujházy, ArcelorMttal, Ostrava
 • Firemní plovoucí licence NNO (Národní normalizační orgán) Ing. Zdeněk Liška
 • Diskuse


poplatek: 500,-
místo:Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA
pořadatel:ČSVTS - ČSTN
kontakt:JUDr. Jiří Kult, ČSTN Tel: +420 604 139 519, e-mail: cstn@csvts.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.