Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 22.01.2021
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=12&i=1


Akce od 22.1.2021 do 28.2.2021
pondělí 15. 02. 2021 10:00 - pondělí 31.5.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu v rozsahu 448 hod.

Kurz je organizován 15 týdnů - výuka 3 dny v týdnu (pondělí -středa. Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR.
poplatek: vložné 81500,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná,DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 15. 02. 2021 - středa 12.5.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc.IAB-252r5-19je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu v délce 369 hod.

Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWT musí účastník dovršit 20 let věku. Dále musí účastník splnit jednu znásledujících podmínek:Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) ztechnické střední školy uznané vČR.Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) zjiné střední školy než výše uvedené a absolvoval alespoň 4 roky vzdělávání vprofesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy.

Doba trvání kurzu: 13 týdnů výuka 3 dny v týdnu (pondělí-středa)
poplatek: Vložné včetně všech příruček, mezinárodního i evropského diplomu a zkoušek: 68 000,00 Kč + 21% DPH 68 000,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 1.3.2010 - pátek 30.4.  podrobnosti 
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Přípravný kurz pro mezinárodní svářečské inženýry, vstupní podmínky VŠ technického směru, 1 rok praxe. V ceně kurzu je školení a vystavení oprávnění na provádění vizuální kontroly v souladu s ČSN EN 970. Další termín kurzu je 20.9. až 19.11.2010
poplatek: 65 100,00 Kč (kurzovné + literatura + zkoušky + vystavení diplomu IWE) bez DPH
místo:Výukové středisko ŠKOLA WELDING, tř. E. Beneše 27, 316 00 Plzeň
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o., tř. E. Beneše 27., PlzeŃ, PSČ 316 00
kontakt:H. Meinerova tel. 378 117 124,, e-mail: hmeinerova@skola-welding.cz, jbartak@skola-welding.cz

pondělí 7.9.2020 8.00 - 16.30 - středa 10.2.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 7.9.2020 – 10.2.2021, výuka je rozdělena do tří bloků: 1. teoretický blok: 7.9. – 10.9. + 14.9. – 17.9. + 21.9. – 24.9.2020 2. praktický blok: 29.9. – 1.10.+ 5.10 – 8.10.2020 3. teoretický blok: 19.10. – 22.10. + 3.11. – 5.11. + 9.11. – 12.11. + 23.11.- 26.11. + 30.11. – 3.12. 2020 + 11.1. – 14.1.2021 + 18.1. – 21.1.2021

Písemná a ústní zkouška: 9.2. – 10.2.2021 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 Kč (bez DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 11.01.2021 09:00 - pondělí 10.5.2021  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských inženýrů - IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský inženýr je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWE. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem.

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský inženýr". Držitel diplomu IWE je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd..

Závěrečné zkoušky se konají dne 17.05.2021. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 76.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 02 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 11.01.2021 09:00 - středa 5.5.2021  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských technologů - IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský technolog je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWT. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem.

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský technolog". Držitel diplomu IWT je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd..

Závěrečné zkoušky se konají dne 17.05.2021. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 61.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 02 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 11.01.2021 09:00 - úterý 4.5.2021  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských specialistů - IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský specialista je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWS. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem.

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský specialista". Držitel diplomu IWS je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd..

Závěrečné zkoušky se konají dne 17.05.2021. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 49.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 02 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 18.01.2021 7.00 - 15.50 - pátek 19.3.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru 2. Termín:23.08.-22.10.2021
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 18.01.2021 7.00 - 15.50 - úterý 9.3.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog; IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření s maturitou, nebo absolvent středního odborného učiliště s maturitou. 2. Termín:23.08.-12.10.2021
poplatek: 59 400,- Kč bez DPH. Cena celkem 71 874,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

čtvrtek 28.1.2021 8:30 - 11.30  podrobnosti 
On-line seminář Praktické poznatky při hodnocení vad svarových spojů
Technologie svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 28.1.2021, 8.30 – 11.30, variabilní symbol: 1280121

Určeno pro: pracovníky svářečského dozoru, technology svařování, dílenský svářečský dozor

Obsah: Praktické zkušenosti při provádění VT a PT kontroly na svarových spojích, stanovení a hodnocení vad a indikací vad, protokoly VT, PT, příklady z praxe

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena:1 500,-Kč (vč. 21% DPH, elektronických podkladů a katalogu nejčastějších vad) Zvýhodněná cena: 1 300,-Kč ( vč. 21% DPH, elektronických podkladů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Místo konání: on-line výuka (MS TEAMS)
poplatek: 1 500,-Kč (vč.21%DPH)
místo:webinář je on-line
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 08.02.2021 09:00 - pátek 12.2.2021  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 8.2.2021 8:30 - 11.30  podrobnosti 
On-line seminář Svařování nejen v době koronavirové
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování

Termín: 8.2.2021, 8.30 – 11.30, variabilní symbol: 1080221

Určeno pro: pracovníky svářečského dozoru, technology svařování, dílenský svářečský dozor

Obsah: aktuální informace z SVV, novinky v normách pro oblast svařování a NDT, z oblasti zkoušek svářečů a zkoušek postupů svařování WPQR nejen v nouzovém období.

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena: 1 500,-Kč (vč. 21% DPH, elektronických podkladů) Zvýhodněná cena: 1 300,-Kč ( vč. 21% DPH, elektronických podkladů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Místo konání: on-line výuka (MS TEAMS)
poplatek: 1 500,-Kč (vč.21%DPH)
místo:webinář je on-line
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 9.2.2021 8:30 - 11.30  podrobnosti 
On-line seminář Konstrukčně-technologické požadavky při svařování železničních kolejových vozidel
semináře  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Požadavky na svařování

Termín: 9.2. 2021, 8.30 – 11.30 hod., variabilní symbol: 1090221

Určeno pro: pracovníky personálních oddělení ve strojírenských firmách, pro mistry a vedoucí pracovníky

Obsah: systém vzdělávání vyššího svářečského personálu, proces kvalifikace svářečů a operátorů, kvalifikace pracovníku kontroly, platnost jejich oprávnění, požadavky systémových a výrobkových norem, praktické zkušenosti

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena: 1 500,-Kč (vč. 21% DPH, elektronických podkladů) Zvýhodněná cena: 1 300,-Kč ( vč. 21% DPH, elektronických podkladů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Místo konání: on-line výuka (MS TEAMS)
poplatek: 1 500,-Kč (vč.21%DPH)
místo:webinář je on-line
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, e-mail: vrablikova@svv.cz,

čtvrtek 11.2.2021 8.30 - 16.00  podrobnosti + on-line přihláška 
„Postupy kalení a kalicí média“ on-line seminář
semináře 

Martenizitická a bainitická transformace, prokalitelnost ocelí a vliv rozměrů součástí na výběr kalicích prostředků

• Teorie kalení v různých typech kalicích prostředků

• Kalení v oleji

• Kalení ve vodních kalicích prostředcích

• Kalení v plynech

• Kalení v soli

• Netradiční způsoby kalení 16:00 Závěr a diskuse

Přednášející Ing. Pavel Stolař, CSc. (ECOSOND s.r.o.) Ing. Filip Vráblík (ECOSOND s.r.o.) Ing. Luboš Procházka, PhD. (ECOSOND s.r.o.) Ing. Jan Gerstenberger (HEF-DURFERRIT s.r.o.)
poplatek: Cena pro členy ATZK, studenty a doktorandy denního studia: 1.300,- Kč,Cena pro nečleny ATZK: 2.700,- Kč
místo:on-line seminář
pořadatel:Asociace pro tepelné zpracování kovů, z.s.
kontakt:Ing.Alexandra Musilová Tel./Fax: 00420 317 777 772-5, 00420 604 273 865, e-mail: asociacetz@asociacetz.cz,


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.