Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.10.2021
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=12&i=2956


středa 22.9.2021 15.00 - pátek 24.9.2021  podrobnosti 
NOVÉ MATERIÁLY, TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO SVAŘOVÁNÍ
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 22.9.- 24.9.2021 24.ročník odborného semináře Seminář je součástí dalšího odborného vzdělávání vyššího svářečského personálu a je jednou z podmínek pro získání certifikátu příslušné kvalifikace
  • seznámí účastníky s vývojovými trendy ve svařování a tepelném dělení
  • s aktuálním stavem v technické normalizaci
  • s průmyslovými aplikacemi vedoucími ke zvýšení produktivity

Účastníci semináře obdrží osvědčení o účasti
místo:Horský hotel Sepetná, Ostravice
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Mgr. Eva Janalíková, tel. 775 573 696, e-mail: eva.janalikova@csuostrava.eu


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.