Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.10.2021
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=12&i=2970


pondělí 20.9.2021 8:00  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Určeno pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, svářečský dozor, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsahem je: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s.r.o., pracoviště Ostrava, s.r.o., Válcovní 46, 703 00 Ostrava
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Válcovní 46, 703 00 Ostrava
kontakt:e-mail: ova@domzo13.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.