Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.02.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=12&i=3166


pondělí 12.12.2022 10:00 - úterý 13.12.2022  podrobnosti 
Seminář "Svařování a lepení v dopravě"
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Seznámení s platnou legislativou (normy, předpisy) z oblasti výroby, oprav, údržby, renovací kolejových vozidel, traťového svršku železničních, tramvajových, speciálních drah a zařízení sloužících k dopravě a přepravě osob. Informace o nových technologiích z této oblasti, zkušenosti se zaváděním atd. Prezentace výsledků nedestruktivních kontrol, kvalitativních požadavků, včetně odstraňování zjištěných nedostatků při realizaci svářečských prací. Diskuse k prezentovaným přednáškám.
poplatek: 5.700,- Kč bez DPH
místo:Hotel Jezerka, Seč - Ústupky 278, 538 07
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.