Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 20.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=12&i=3283


pondělí 27.2.2023 7:00 - čtvrtek 11.5.2023  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr – IWE/EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Profil absolventa Je způsobilý komplexně řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí, vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování.

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Diplom z technické univerzity (min. 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – Svařovací procesy a zařízení, Materiály a jejich svařitelnost, Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství, Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech. Hodinový rozsah vzdělávací aktivity Intenzivní forma výuky bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 7:00 dle rozvrhu .Výuka je rozdělena do čtyř modulů. Celkem 448 hod. (teorie + praxe).

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr“ a „Evropský svářečský inženýr“ Závěrečné zkoušky probíhají ve dvou dnech. Termín konání závěrečných zkoušek si frekventanti volí sami, v intervalu 2 až 3 týdnů po ukončení kurzu.
poplatek: 91.083,- Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.