English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

03 82 Oblasti koroze

bylo nalezeno 86 norem

ČSN EN 12501-1
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:038201
Účinnost od:1.10.2003

ČSN EN 12501-2
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v půdě - Část 2: Nízkolegované a nelegované železné materiály
Třídicí znak:038201
Účinnost od:1.10.2003

ČSN EN 12500
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v atmosférickém prostředí - Klasifikace, stanovení a odhad korozní agresivity atmosférického prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038202
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN ISO 9223
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038203
Účinnost od:1.7.1994
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN ISO 11303
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi
Třídicí znak:038204
Účinnost od:1.2.2004
Změny:*Z1 7.08

ČSN 03 8205
Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů
Třídicí znak:038205
Účinnost od:1.1.1980

ČSN ISO 9224
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038208
Účinnost od:1.7.1994
Platnost ukončena:1.10.2012
Opravy:5.96

ČSN ISO 9225
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Měření znečištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038209
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN ISO 9226
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Stanovení korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038210
Účinnost od:1.12.1994
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN ISO 11844-1
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér
Třídicí znak:038211
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*Z1 7.08

ČSN ISO 11844-2
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách
Třídicí znak:038211
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*Z1 7.08

ČSN ISO 11844-3
Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér
Třídicí znak:038211
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*Z1 7.08

ČSN 03 8212
Zabezpečování jakosti korozních zkoušek v umělých atmosférách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038212
Účinnost od:1.2.1994
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN ISO 8501-1
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků
Třídicí znak:038221
Účinnost od:1.12.2007

ČSN EN ISO 8501-3
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stupně přípravy svarů, hran a ostatních ploch s povrchovými vadami
Třídicí znak:038221
Účinnost od:1.3.2008

ČSN EN ISO 8501-4
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou
Třídicí znak:038221
Účinnost od:1.10.2007

ČSN ISO 8501-1
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038221
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.12.2007
Změny:*Z1 11.01

ČSN ISO 8501-2
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků
Třídicí znak:038221
Účinnost od:1.7.1998
Změny:*Z1 11.01

ČSN EN ISO 8502-2
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 8502-5
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí)
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN ISO 8502-6
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.4.2007

ČSN EN ISO 8502-8
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 8: Provozní metoda pro refraktometrické stanovení vlhkosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN ISO 8502-9
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.6.2001

ČSN EN ISO 8502-10
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 10: Provozní metoda pro titrační stanovení ve vodě rozpustných chloridů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN ISO 8502-12
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 12: Provozní metoda titračního stanovení ve vodě rozpustných iontů železa
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN ISO 8502-2
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.8.1996
Platnost ukončena:1.7.2006
Změny:*1 8.99

ČSN ISO 8502-3
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.8.1996
Platnost ukončena:1.10.2017
Změny:*1 8.99

ČSN ISO 8502-4
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 4: Směrnice pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.8.1996
Platnost ukončena:1.10.2017
Změny:*1 8.99

ČSN ISO 8502-6
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.4.2007
Změny:*1 8.99

ČSN ISO/TR 8502-1
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu. Část 1: Provozní metody pro rozpustné korozní produkty železa
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038222
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.5.2012
Změny:*1 10.99

ČSN EN ISO 8503-1
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038223
Účinnost od:1.1.1997
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN ISO 8503-2
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038223
Účinnost od:1.1.1997
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN ISO 8503-3
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu mikroskopem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038223
Účinnost od:1.3.1997
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN ISO 8503-4
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení drsnosti profilu povrchu profilometrem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038223
Účinnost od:1.3.1997
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN ISO 8503-5
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038223
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 8504-1
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:038224
Účinnost od:1.2.2002

ČSN EN ISO 8504-2
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání
Třídicí znak:038224
Účinnost od:1.2.2002

ČSN ISO 8504-3
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Metody přípravy povrchu. Část 3: Ruční a mechanizované čištění
Třídicí znak:038224
Účinnost od:1.11.1996
Platnost bude ukončena:1.8.2019
Změny:*Z1 8.01

ČSN EN ISO 11124-1
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038234
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN ISO 11124-2
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifkace kovových otryskávacích prostředků - Část 2: Písek z lité oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038234
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11124-3
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 3: Broky z vysokouhlíkové oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038234
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11124-4
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 4: Broky z nízkouhlíkové lité oceli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038234
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11125-1
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 1: Vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038235
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN ISO 11125-2
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038235
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11125-3
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 3: Stanovení tvrdosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038235
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11125-4
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 4: Stanovení zdánlivé hustoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038235
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11125-5
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 5: Procentuální stanovení defektů, částic a mikrostruktury
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038235
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11125-6
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 6: Stanovení cizích látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038235
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11125-7
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro kovové otryskávací prostředky - Část 7: Stanovení vlhkosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038235
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN ISO 11126-1
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN ISO 11126-3
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 3: Měděná struska
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11126-4
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Uhelná vysokopecní struska
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.1.1999
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11126-5
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 5: Niklová struska
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.1.1999
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11126-6
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Železná vysokopecní struska
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11126-7
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Tavený oxid hlinitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11126-8
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 8: Olivínový písek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11126-9
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 9: Staurolit
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN ISO 11126-10
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038236
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN ISO 11127-1
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro nekovové otryskávací prostředky - Část 1: Vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038237
Účinnost od:1.9.1998
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN ISO 11127-2
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro nekovové otryskávací prostředky - Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038237
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN ISO 11127-3
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro nekovové otryskávací prostředky - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038237
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN ISO 11127-4
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro nekovové otryskávací prostředky - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038237
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN ISO 11127-5
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro nekovové otryskávací prostředky - Část 5: Stanovení vlhkosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038237
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN ISO 11127-6
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro nekovové otryskávací prostředky - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením vodivosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038237
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN ISO 11127-7
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkušební metody pro nekovové otryskávací prostředky - Část 7: Stanovení chloridů rozpustných ve vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038237
Účinnost od:1.5.1998
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN ISO 12944-1
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN ISO 12944-2
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 12944-3
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 12944-4
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.8.2018
Opravy:12.98

ČSN EN ISO 12944-5
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.5.2008

ČSN EN ISO 12944-5
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 12944-6
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 12944-7
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.3.1999
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN ISO 12944-8
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038241
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.8.2018
Opravy:*1 11.05

ČSN P ENV 12837
Nátěrové hmoty - Kvalifikační požadavky na inspektory protikorozní ochrany ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038242
Účinnost od:1.2.2001
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN ISO 14713-1
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038261
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN ISO 14713-2
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem
Třídicí znak:038261
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN ISO 14713-3
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038261
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.12.2017
Opravy:1 8.10

ČSN EN ISO 14713
Ochrana železných a ocelových konstrukcí proti korozi - Povlaky zinku a hliníku - Směrnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038261
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN 12502-1
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně
Třídicí znak:038270
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 12502-2
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi
Třídicí znak:038270
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 12502-3
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály
Třídicí znak:038270
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 12502-4
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli
Třídicí znak:038270
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 12502-5
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli
Třídicí znak:038270
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 14868
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách
Třídicí znak:038271
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN ISO 10270
Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky
Třídicí znak:038272
Účinnost od:1.3.2009


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.