English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

03 84 Dočasná ochrana. Inhibitory koroze

byly nalezeny 4 normy

ČSN 03 8451
Inhibitory koroze v kyselinách. Metody stanovení ochranné účinnosti při moření kovů
Třídicí znak:038451
Účinnost od:1.1.1988

ČSN 03 8452
Ochrana proti korozi. Inhibitory koroze kovů a slitin v neutrálních vodních prostředích. Laboratorní metody stanovení ochranné účinnosti
Třídicí znak:038452
Účinnost od:1.7.1990

ČSN EN ISO 16784-1
Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 1: Návod pro provádění poloprovozního hodnocení přídavku inhibitorů na korozi a proces obrůstání mikroorganismy v otevřených recirkulačních systémech
Třídicí znak:038453
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 16784-2
Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 2: Využití poloprovozního zkušebního zařízení pro hodnocení programů úpravy chladicí vody
Třídicí znak:038453
Účinnost od:1.3.2009


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2019, všechna práva vyhrazena.