Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
03 86 Ochranné vrstvy anorganické nekovové

bylo nalezeno 38 norem

ČSN ISO 4520
Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky
Třídicí znak:038630
Účinnost od:1.11.1992

ČSN EN ISO 3613
Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, na slitinách hliníku se zinkem a zinku s hliníkem - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038631
Účinnost od:1.7.2002
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN ISO 3892
Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody
Třídicí znak:038632
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12487
Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku
Třídicí znak:038633
Účinnost od:1.12.2007

ČSN EN 12487
Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038633
Účinnost od:1.2.2001
Platnost ukončena:1.12.2007

ČSN EN 12476
Fosfátové konverzní povlaky na kovech - Způsob specifikace požadavků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038640
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 12373-1
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 1: Metody pro specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 12373-2
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 2: Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 12373-3
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 3: Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 12373-4
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 4: Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění kapkovou zkouškou vybarvování po předchozí úpravě povlaku kyselinou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.5.2000
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 12373-5
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 5: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 12373-6
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 6: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová bez předchozí úpravy povlaku kyselinou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 12373-7
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 7: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová s předchozí úpravou povlaku kyselinou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 12373-8
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 8: Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.2.2011

ČSN EN 12373-9
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 9: Stanovení odolnosti proti opotřebení a indexu opotřebení anodických oxidových povlaků zkušebním přístrojem s oděrovým kotoučem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 12373-10
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 10: Stanovení střední měrné odolnosti proti oděru anodických oxidových povlaků zkušebním zařízením s tryskáním abraziva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 12373-11
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 11: Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlu 20°, 45°, 60° nebo 85°
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 12373-12
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 12: Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 12373-13
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 13: Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 12373-14
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 14: Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodickými oxidovými povlaky - Grafická mřížková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 12373-15
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 15: Stanovení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 12373-16
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 16: Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 12373-17
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 17: Stanovení elektrického průrazného napětí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 12373-18
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 18: Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 12373-19
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 19: Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková sčítací metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN ISO 10215
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodickými oxidovými povlaky - Grafická mřížková metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN ISO 2085
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola souvislosti tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 2128
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN ISO 2143
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN ISO 2376
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení elektrického průrazného napětí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN EN ISO 2931
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 3210
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN ISO 3211
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN ISO 6581
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 6719
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN ISO 7599
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Všeobecné specifikace pro anodické oxidové povlaky na hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 7759
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN ISO 8993
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:038650
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.5.2019


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.