Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 15.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
05 22 Obloukové svařování

bylo nalezeno 33 norem

ČSN EN 50504
Validace zařízení pro obloukové svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052203
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:23.11.2021
Změny:Z1 8.19

ČSN EN 60974-1 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.9.2000
Platnost ukončena:1.10.2008
Změny:*A1 4.01, *A2 3.04, *Z1 7.06

ČSN EN 60974-1 ed. 3
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:17.7.2015
Změny:*Z1 4.13

ČSN EN 60974-2 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:28.2.2016
Změny:*Z1 10.13

ČSN EN 60974-2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.2.2011
Změny:*Z1 11.08

ČSN EN 60974-3 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:31.12.2016
Změny:*Z1 9.14

ČSN EN 60974-3
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.12.2010
Změny:*Z1 8.08

ČSN EN 60974-4
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:2.1.2014
Opravy:*1 2.08
Změny:*Z1 9.11, *Z2 6.13

ČSN EN 60974-5 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:27.6.2016
Změny:*Z1 1.14

ČSN EN 60974-5
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.2.2011
Změny:*Z1 11.08

ČSN EN 60974-6
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.1.2014
Opravy:*1 10.05
Změny:*Z1 9.11

ČSN EN 60974-7 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:28.2.2016
Změny:*Z1 10.13

ČSN EN 60974-7
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.8.2008
Změny:*Z1 5.06

ČSN EN 60974-8 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.1.2010
Platnost bude ukončena:15.9.2024
Změny:*Z1 6.22

ČSN EN 60974-8
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.3.2012
Změny:*Z1 12.09

ČSN EN 60974-9
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.6.2021
Změny:*Z1 2.19

ČSN EN 60974-10 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:13.3.2017
Změny:*Z1 2.15

ČSN EN 60974-10
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.12.2010
Změny:*Z1 8.08

ČSN EN 60974-11 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2013
Změny:*Z1 6.11

ČSN EN 60974-11
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.9.2007
Změny:*Z1 5.05

ČSN EN 60974-12 ed. 2
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:22.6.2014
Změny:*Z1 3.12

ČSN EN 60974-12
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052205
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.7.2008
Změny:*Z1 4.06

ČSN EN 50060
Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052206
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.3.2006
Změny:*A1 8.96, *Z1 10.05

ČSN CLC/TS 62081
Zařízení pro obloukové svařování - Instalace a provoz
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052208
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.3.2013
Změny:*Z1 10.10

ČSN EN 1011-1
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 1011-1
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.9.2009
Změny:*A1 3.03, *A2 8.04

ČSN EN 1011-2
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.5.2002
Změny:*A1 8.04

ČSN EN 1011-3
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.8.2019
Změny:*A1 8.04

ČSN EN 1011-4
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.9.2002
Změny:*A1 8.04

ČSN EN 1011-5
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.4.2004

ČSN EN 1011-6
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 1011-7
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.7.2005

ČSN EN 1011-8
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:052210
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.12.2018


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.