Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 27.09.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
05 50 Elektrody svařovací

bylo nalezeno 16 norem

ČSN EN ISO 544
Svařovací materiály - Technické dodací podmínky svařovacích přídavných materiálů - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055001
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 499
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055005
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN ISO 2560
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055005
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN ISO 2560
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055005
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN ISO 2560
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055005
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN ISO 2560
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055005
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 757
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055009
Účinnost od:1.12.1998
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 22401
Svařování. Obalené elektrody. Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055011
Účinnost od:1.1.1997
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN 05 5012
Zváranie. Predpisy pre klasifikačné skúšky elektród na zváranie feritickoperlitických ocelí určených na výrobu zariadení pracujúcich za nízkych teplôt
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055012
Účinnost od:1.7.1970
Platnost ukončena:1.12.2007
Změny:1 2.95

ČSN 05 5015
Zváranie. Obalené elektródy na zváranie liatiny. Stanovenie odolnosti zvarového kovu proti tvoreniu horúcich trhlín
Třídicí znak:055015
Účinnost od:1.1.1987

ČSN EN ISO 6847
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055017
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN ISO 14372
Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difúzního vodíku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055018
Účinnost od:1.5.2003
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 14700
Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055020
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 1599
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055050
Účinnost od:1.3.1999
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 3580
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055050
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN ISO 3580
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:055050
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.8.2011


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.