Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
13 15 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)

bylo nalezeno 30 norem

ČSN 13 1500
Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití
Třídicí znak:131500
Účinnost od:1.11.1988

ČSN EN 1515-1
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic
Třídicí znak:131501
Účinnost od:1.6.2001

ČSN EN 1515-2
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN
Třídicí znak:131501
Účinnost od:1.9.2002

ČSN EN 1515-3
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class
Třídicí znak:131501
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 1515-4
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131501
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN 13 1505
Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:131505
Účinnost od:1.4.1991

ČSN EN 13555
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a zkoušení vztahující se na pravidla dimenzování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131510
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN 13 1520
Potrubí. Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí. Rozměry
Třídicí znak:131520
Účinnost od:1.11.1988

ČSN 13 1530
Potrubí. Šestihranné matice vysoké pro přírubové spoje potrubí. Rozměry
Třídicí znak:131530
Účinnost od:1.11.1988

ČSN 13 1540
Potrubí a armatury. Kruhové podložky s kulovou dosedací plochou
Třídicí znak:131540
Účinnost od:1.3.1986

ČSN 13 1550
Potrubí a armatury. Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění
Třídicí znak:131550
Účinnost od:1.7.1985
Změny:*a 6.86, b 12.90

ČSN EN 1514-2
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131550
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN EN 1514-6
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby
Třídicí znak:131550
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN 1514-7
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby
Třídicí znak:131550
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 1514-8
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 8: Elastomerové O-kroužky pro drážkované příruby
Třídicí znak:131550
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 1591-1
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 1591-2
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 2: Parametry těsnění
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN 1591-1+A1
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.7.2014
Opravy:*1 6.11

ČSN P CEN/TS 1591-3
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.3.2009

ČSN P CEN/TS 1591-4
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 4: Kvalifikace personálu odpovědného za montáž šroubových spojů na zařízeních podléhajících směrnici pro tlaková zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131551
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN EN 14772
Příruby a přírubové spoje - Zabezpečování jakosti kontroly a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131552
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN 13 1564
Potrubí a armatury. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou. Technické předpisy
Třídicí znak:131564
Účinnost od:1.1.1991

ČSN 13 1570
Potrubí a armatury. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou PN 63 až PN 250
Třídicí znak:131570
Účinnost od:1.1.1991

ČSN EN 12560-1
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 1: Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich
Třídicí znak:131580
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12560-2
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:131580
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 12560-3
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 3: Nekovová těsnění obalovaná PTFE
Třídicí znak:131580
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12560-4
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 4: Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové příruby
Třídicí znak:131580
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12560-5
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 5: Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby
Třídicí znak:131580
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12560-6
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby
Třídicí znak:131580
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN 12560-7
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby
Třídicí znak:131580
Účinnost od:1.2.2005


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.