Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 09.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
13 72 Drobné armatury vodovodní

bylo nalezeno 8 norem

ČSN 13 7200
Drobná armatúra zdravotechnická. Odpadová armatúra. Technické predpisy
Třídicí znak:137200
Účinnost od:1.6.1989
Opravy:UR 6.97
Změny:*a 7.91, 2 8.94, *3 3.97

ČSN EN 248
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné technické požadavky pro elektrolytické povlaky Ni-Cr
Třídicí znak:137203
Účinnost od:1.8.2003

ČSN EN 274-1
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky
Třídicí znak:137210
Účinnost od:1.2.2003

ČSN EN 274-2
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:137210
Účinnost od:1.2.2003

ČSN EN 274-3
Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 3: Řízení jakosti
Třídicí znak:137210
Účinnost od:1.2.2003

ČSN EN 12541
Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10
Třídicí znak:137211
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN 14124
Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem
Třídicí znak:137222
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN 246
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:137270
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.7.2022


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.