Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 20.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
42 04 Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů

bylo nalezeno 61 norem

ČSN EN ISO 7438
Kovové materiály - Zkouška ohybem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420401
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 10252
Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích
Třídicí znak:420404
Účinnost od:1.6.2001

ČSN ISO 7799
Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním
Třídicí znak:420405
Účinnost od:1.10.1994
Změny:*Z1 5.00

ČSN EN ISO 20482
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420406
Účinnost od:1.2.2004
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 10330
Magnetické materiály - Metody měření koercivity magnetických materiálů v otevřeném okruhu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420407
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 10331
Magnetické materiály - Specifikace pro slinuté měkké magnetické materiály
Třídicí znak:420408
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN 1669
Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechů a pásů (kalíškovací)
Třídicí znak:420409
Účinnost od:1.7.1999

ČSN EN 10332
Magnetické materiály - Permanentní magnetické (magneticky tvrdé) materiály - Metody měření magnetických vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420410
Účinnost od:1.2.2004
Platnost ukončena:1.10.2010
Změny:*Z1 6.08

ČSN ISO 24213
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při ohybovém zakružování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420411
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN 10275
Kovové materiály - Zkouška prstence vnitřním přetlakem
Třídicí znak:420417
Účinnost od:1.6.2001

ČSN EN 10218-1
Ocelový drát a výrobky z drátu. Všeobecně. Část 1: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420418
Účinnost od:1.9.1995
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN ISO 9649
Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým krutem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420419
Účinnost od:1.12.1994
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN ISO 7802
Kovové materiály. Zkouška drátu navíjením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420420
Účinnost od:1.12.1994
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN ISO 7800
Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420421
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN ISO 7801
Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým ohýbáním
Třídicí znak:420422
Účinnost od:1.10.1994

ČSN ISO 2626
Měď. Zkouška vodíkové křehkosti
Třídicí znak:420423
Účinnost od:1.5.1993
Změny:*1 3.99

ČSN EN 10229
Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)
Třídicí znak:420424
Účinnost od:1.8.2000

ČSN EN 12384
Měď a slitiny mědi - Stanovení meze pružnosti v ohybu pro pásy
Třídicí znak:420425
Účinnost od:1.5.2000

ČSN 42 0426
Zkoušení kovů. Zkouška pěchováním
Třídicí znak:420426
Účinnost od:1.1.1984

ČSN EN 1971
Měď a slitiny mědi - Zkoušení trubek vířivými proudy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420428
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 12893
Měď a slitiny mědi - Stanovení čísla prodloužení šroubovice
Třídicí znak:420429
Účinnost od:1.2.2001

ČSN EN 10280+A1
Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřícím přístrojem
Třídicí znak:420430
Účinnost od:1.9.2007

ČSN EN 10280
Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřícím přístrojem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420430
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.9.2007

ČSN EN 10282
Magnetické materiály - Metody zkoušení povrchového izolačního odporu plechů a pásů pro elektrotechniku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420432
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:31.12.2015
Změny:Z1 10.13

ČSN EN 13603
Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420433
Účinnost od:1.1.2003
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN ISO 12004-1
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420434
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 12004-2
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti - Část 2: Stanovení křivek mezní tvářitelnosti v laboratoři
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420434
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN ISO 10113
Kovové materiály. Stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420435
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.4.2009

ČSN ISO 10113
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420435
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:1.9.2020
Opravy:*1 12.14
Změny:*Z1 8.14

ČSN ISO 10275
Kovové materiály. Stanovení exponentu deformačního zpevnění plechů a pásů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420436
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN ISO 10275
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420436
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.4.2021
Změny:*Z1 8.14

ČSN 42 0437
Skúšanie kovov. Skúška súčiniteža plošnej anizotropie
Třídicí znak:420437
Účinnost od:1.3.1991

ČSN ISO 16630
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420438
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 10328
Železo a ocel - Stanovení smluvní hloubky prokalení po povrchovém ohřevu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420446
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN ISO 642
Ocel - Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)
Třídicí znak:420447
Účinnost od:1.7.2001

ČSN EN ISO 2639
Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420448
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN ISO 3887
Ocel - Stanovení hloubky oduhličení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420449
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN ISO 17577
Ocel - Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší
Třídicí znak:420450
Účinnost od:1.9.2009

ČSN ISO 9916
Odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Kontrola kapilární metodou
Třídicí znak:420455
Účinnost od:1.1.1995

ČSN EN ISO 2739
Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420458
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN ISO 2739
Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420458
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN 42 0460
Metalografické snímky. Zvětšení, velikosti a označování
Třídicí znak:420460
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0461
Hodnocení metalografické struktury litin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420461
Účinnost od:1.3.1978
Platnost ukončena:1.1.2019
Změny:*1 7.96

ČSN 42 0462
Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů
Třídicí znak:420462
Účinnost od:1.12.1983
Změny:*Z2 1.14

ČSN EN ISO 643
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420462
Účinnost od:1.11.2003
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN 42 0463
Ocel. Stanovení velikosti austenického zrna na lomu
Třídicí znak:420463
Účinnost od:1.1.1986

ČSN EN ISO 945-1
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420464
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN ISO 945
Litina. Určení mikrostruktury grafitu (ISO 945:1975)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420464
Účinnost od:1.8.1996
Platnost ukončena:1.2.2011
Opravy:*1 10.03

ČSN EN ISO 2624
Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna
Třídicí znak:420465
Účinnost od:1.4.1999

ČSN 42 0466
Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi
Třídicí znak:420466
Účinnost od:1.2.1996

ČSN 42 0467
Kontrola makrostruktury oceli hlubokým leptáním. Porovnávací vzory
Třídicí znak:420467
Účinnost od:1.1.1985

ČSN 42 0469
Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků
Třídicí znak:420469
Účinnost od:1.5.1980
Změny:a 9.81, *b 2.88

ČSN 42 0470
Stanovení obsahu feritu v austenitických ocelích magnetickými metodami. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420470
Účinnost od:1.4.1978
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN ISO 4967
Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420471
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 10247
Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420472
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN 42 0475
Zkoušení kovů. Stanovení měrného elektrického odporu a vodivosti
Třídicí znak:420475
Účinnost od:1.1.1984

ČSN EN 13147
Měď a slitiny mědi - Stanovení zbytkového napětí v okrajové oblasti stříhaných pásů
Třídicí znak:420487
Účinnost od:1.3.2002

ČSN EN ISO 196
Měď a slitiny mědi pro tváření - Určování zbytkových napětí - Zkouška dusičnanem rtuťným
Třídicí znak:420488
Účinnost od:1.4.1999
Opravy:*1 1.02, UR 2.02

ČSN 42 0489
Tvářené slitiny měď-zinek. Metoda stanovení zbytkových vnitřních napětí v atmosféře amoniaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420489
Účinnost od:1.7.1990
Platnost ukončena:1.2.2007

ČSN EN 14977
Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem
Třídicí znak:420489
Účinnost od:1.2.2007

ČSN 42 0491
Slitiny typu AlSi na odlitky. Hodnocení metalografické struktury
Třídicí znak:420491
Účinnost od:1.12.1980


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.