Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
42 05 Chemické zkoušení kovů a feroslitin

bylo nalezeno 150 norem

ČSN EN ISO 14284
Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420504
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN 42 0505
Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru
Třídicí znak:420505
Účinnost od:1.5.1992

ČSN EN ISO 15350
Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry - Metoda absorpce infračerveného záření po spálení v indukční peci (běžná metoda)
Třídicí znak:420508
Účinnost od:1.2.2011

ČSN 42 0509
Chemický rozbor technického železa. Surové železo a litina. Stanovení volného uhlíku
Třídicí znak:420509
Účinnost od:1.7.1988

ČSN EN ISO 15349-2
Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420509
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN ISO 439
Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420510
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN 42 0511
Chemický rozbor technického železa. Stanovení manganu
Třídicí znak:420511
Účinnost od:1.7.1990
Změny:1 4.93, *2 3.97

ČSN EN 10071
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení obsahu manganu v oceli a železe. Elektrometrická titrační metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420511
Účinnost od:1.9.1993
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN ISO 10700
Ocel a železo - Stanovení obsahu manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420511
Účinnost od:1.4.1997
Opravy:UR 5.97

ČSN 42 0512
Chemický rozbor technického železa. Stanovení křemíku
Třídicí znak:420512
Účinnost od:1.1.1981
Změny:1 6.94

ČSN EN 24829-1
Ocel a litina. Stanovení celkového obsahu křemíku. Spektrofotometrické stanovení ve formě redukovaného křemičitano-molybdenanového komplexu. Část 1: Obsah v křemíku v rozmezí od 0,05% do 1,0% (ISO 4829-1:1986)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420512
Účinnost od:1.8.1994
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 24829-2
Ocel a litina. Stanovení celkového obsahu křemíku. Spektrofotometrické stanovení ve formě redukovaného křemičitano-molybdenanového komplexu. Část 2: Obsah křemíku v rozmezí od 0,01% do 0,05% (ISO 4829-2:1988)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420512
Účinnost od:1.8.1994
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 10184
Chemický rozbor železných materiálů - Stanovení fosforu v nelegovaných ocelích a železech - Spektrofotometrická metoda molybdenovou modří
Třídicí znak:420513
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 10184
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení fosforu v ocelích a železe. Spektrofotometrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420513
Účinnost od:1.9.1993
Platnost ukončena:1.9.2006

ČSN EN ISO 10714
Oceli a železo - Stanovení obsahu fosforu - Fosfovanadomolybdenová spektrofotometrická metoda
Třídicí znak:420513
Účinnost od:1.6.2003

ČSN EN 10315
Standardní metoda pro rozbor vysocelegovaných ocelí rentgenovou fluorescenční spektroskopií (RFA) srovnávací metodou
Třídicí znak:420514
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 10318
Stanovení tloušťky a chemického složení kovových povlaků na základě zinku a hliníku - Běžná metoda
Třídicí znak:420514
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 24943
Ocel a litina. Stanovení mědi. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (ISO 4943:1985)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420515
Účinnost od:1.7.1994
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN 24946
Ocel a litina. Stanovení mědi. Spektrofotometrické stanovení 2,2-bichinolynem (ISO 4946:1984)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420515
Účinnost od:1.7.1994
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 10136
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení obsahu niklu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420516
Účinnost od:1.11.1994
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 24938
Ocel a železo. Stanovení obsahu niklu. Gravimetrická nebo titrační metoda (ISO 4938:1986)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420516
Účinnost od:1.11.1994
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 10188
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení obsahu chromu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420517
Účinnost od:1.12.1994

ČSN EN 24937
Ocel a železo. Stanovení obsahu chromu. Metoda potenciometrické a vizuální titrace (ISO 4937:1986)
Třídicí znak:420517
Účinnost od:1.12.1994

ČSN ISO 4941
Oceli a litiny. Stanovení obsahu molybdenu. Fotometrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420518
Účinnost od:1.9.1993
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN ISO 4942
Ocel a železo. Stanovení obsahu vanadu. Spektrofotometrické stanovení činidlem N-BPHA
Třídicí znak:420519
Účinnost od:1.10.1993

ČSN ISO 4947
Ocel a litina. Stanovení obsahu vanadu. Potenciometrická titrační metoda.
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420519
Účinnost od:1.10.1993
Platnost ukončena:1.2.2021
Opravy:10.96

ČSN ISO 9647
Ocel a železo. Stanovení obsahu vanadu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420519
Účinnost od:1.10.1993
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN 42 0520
Chemický rozbor technického železa. Stanovení wolframu
Třídicí znak:420520
Účinnost od:1.6.1982

ČSN 42 0521
Chemický rozbor technického železa. Stanovení kobaltu
Třídicí znak:420521
Účinnost od:1.1.1983

ČSN EN 10211
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení titanu v oceli a železe - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420522
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN ISO 10280
Ocel a železo. Stanovení obsahu titanu. Spektrofotometrická metoda s diantipyrylmethanem
Třídicí znak:420522
Účinnost od:1.9.1993
Změny:*1 12.96

ČSN 42 0523
Chemický rozbor technického železa. Stanovení celkového obsahu hliníku
Třídicí znak:420523
Účinnost od:1.1.1982
Změny:1 10.94

ČSN EN 29658
Ocel. Stanovení obsahu hliníku. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:420523
Účinnost od:1.12.1994

ČSN 42 0524
Chemický rozbor technického železa. Stanovení arsenu
Třídicí znak:420524
Účinnost od:1.1.1982
Změny:*1 3.96

ČSN EN 10212
Chemický rozbor materiálu na bázi železa. Stanovení arsenu v oceli a železe. Spektrofotometrická metoda
Třídicí znak:420524
Účinnost od:1.4.1996

ČSN 42 0525
Chemický rozbor technického železa. Stanovení dusíku
Třídicí znak:420525
Účinnost od:1.12.1982

ČSN EN 10179
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení dusíku (stopová množství) v ocelích. Fotometrická metoda
Třídicí znak:420525
Účinnost od:1.6.1993

ČSN EN ISO 15351
Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Teplotněvodivostní metoda po roztavení v inertním plynu (Běžná metoda)
Třídicí znak:420525
Účinnost od:1.2.2011

ČSN 42 0526
Chemický rozbor technického železa. Stanovení boru
Třídicí znak:420526
Účinnost od:1.6.1982
Změny:1 6.94

ČSN EN 10200
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení boru v oceli. Spektrofotometrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420526
Účinnost od:1.8.1994
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN ISO 13900
Oceli a železo - Stanovení obsahu boru - Spektrofotometrická metoda kurkuminem po destilaci
Třídicí znak:420526
Účinnost od:1.6.2003

ČSN 42 0528
Chemický rozbor technického železa. Stanovení hořčíku
Třídicí znak:420528
Účinnost od:1.3.1975

ČSN 42 0529
Chemický rozbor technického železa. Stanovení vodíku v oceli
Třídicí znak:420529
Účinnost od:1.1.1990

ČSN 42 0530
Chemický rozbor technického železa. Stanovení cínu
Třídicí znak:420530
Účinnost od:1.7.1988

ČSN 42 0531
Chemický rozbor technického železa. Stanovení niobu
Třídicí znak:420531
Účinnost od:1.1.1984
Změny:1 2.93

ČSN EN 10178
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení niobu v ocelích. Spektrofotometrická metoda
Třídicí znak:420531
Účinnost od:1.5.1993

ČSN 42 0532
Chemický rozbor technického železa. Stanovení tantalu
Třídicí znak:420532
Účinnost od:1.1.1984

ČSN 42 0533
Chemický rozbor technického železa. Stanovení antimonu
Třídicí znak:420533
Účinnost od:1.7.1986

ČSN 42 0534
Chemický rozbor technického železa. Stanovení zirkonia
Třídicí znak:420534
Účinnost od:1.7.1988

ČSN EN 10177
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení vápníku v ocelích. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420535
Účinnost od:1.11.1993
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN 42 0536
Chemický rozbor technického železa. Stanovení olova
Třídicí znak:420536
Účinnost od:1.1.1985
Změny:1 4.93

ČSN EN 10181
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení olova v oceli. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420536
Účinnost od:1.9.1993
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN 42 0537
Chemický rozbor technického železa. Stanovení bismutu
Třídicí znak:420537
Účinnost od:1.8.1988

ČSN EN ISO 4945
Ocel - Stanovení obsahu dusíku - Spektrofotometrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420538
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN ISO 10720
Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Tepelná konduktometrická metoda po roztavení v proudu inertního plynu
Třídicí znak:420539
Účinnost od:1.12.2007

ČSN 42 0540
Chemický rozbor technického železa. Stanovení kyslíku v oceli
Třídicí znak:420540
Účinnost od:1.1.1990
Změny:*Z1 11.01

ČSN EN 10276-1
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 1: Odběr a příprava vzorků ocelí pro stanovení kyslíku
Třídicí znak:420540
Účinnost od:1.12.2001

ČSN EN 10276-2
Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe - Část 2: Metoda infračervené absorpce po nataveni v inertním plynu
Třídicí znak:420540
Účinnost od:1.10.2004

ČSN 42 0541
Liatina, surové železo, ocež, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia síry
Třídicí znak:420541
Účinnost od:1.7.1988
Změny:1 4.93

ČSN EN ISO 4934
Ocel a litina - Stanovení obsahu síry - Vážková metoda
Třídicí znak:420541
Účinnost od:1.2.2005

ČSN ISO 4935
Ocel a železo. Stanovení obsahu síry. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci.
Třídicí znak:420541
Účinnost od:1.10.1993

ČSN 42 0542
Liatina, surové železo, ocež, zliatiny na báze železa, ferozliatiny, kovový chróm a mangán. Metódy stanovenia uhlíka
Třídicí znak:420542
Účinnost od:1.7.1988
Změny:1 3.94

ČSN EN 10036
Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení celkového obsahu uhlíku v oceli a surovém železe. Vážkové stanovení po spálení v proudu kyslíku
Třídicí znak:420542
Účinnost od:1.11.1993

ČSN ISO 9556
Ocel a železo. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci
Třídicí znak:420542
Účinnost od:1.5.1994
Změny:*Z1 10.04

ČSN 42 0546
Ferovolfrám. Silikokalcium a ferobór. Metódy odberu a prípravy vzoriek na chemický a fyzikálno-chemický rozbor
Třídicí znak:420546
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0547
Ferochróm, ferosilikochróm, ferosilícium, ferosilikomangán, feromangán. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor
Třídicí znak:420547
Účinnost od:1.1.1982

ČSN 42 0548
Ferotitán, feromolybdén a ferovanád. Metódy odberu a prípravy vzoriek pre chemický a fyzikálno-chemický rozbor
Třídicí znak:420548
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0550-2
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie chrómu
Třídicí znak:420550
Účinnost od:1.1.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0550-5
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie kremíka
Třídicí znak:420550
Účinnost od:1.1.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0550-6
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie fosforu
Třídicí znak:420550
Účinnost od:1.1.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0550-9
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie dusíka
Třídicí znak:420550
Účinnost od:1.1.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0550-10
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie hliníka
Třídicí znak:420550
Účinnost od:1.1.1985
Změny:a 6.85

ČSN 42 0551-1
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie mangánu
Třídicí znak:420551
Účinnost od:1.1.1985

ČSN 42 0551-2
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie kremíka
Třídicí znak:420551
Účinnost od:1.1.1985

ČSN 42 0551-3
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromangánu. Stanovenie fosforu
Třídicí znak:420551
Účinnost od:1.1.1985

ČSN 42 0552-1
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie kremíka
Třídicí znak:420552
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0552-2
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie mangánu
Třídicí znak:420552
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0552-3
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie chrómu
Třídicí znak:420552
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0552-4
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie fosforu
Třídicí znak:420552
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0552-6
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie hliníka
Třídicí znak:420552
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0552-7
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie vápnika
Třídicí znak:420552
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0552-8
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferosilícia. Stanovenie titánu
Třídicí znak:420552
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0553-1
Chemický rozbor feroslitin. Ferovanad. Stanovení vanadu
Třídicí znak:420553
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0553-2
Chemický rozbor feroslitin. Ferovanad. Stanovení hliníku
Třídicí znak:420553
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0553-3
Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení křemíku
Třídicí znak:420553
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0553-4
Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení manganu
Třídicí znak:420553
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0553-5
Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení mědi
Třídicí znak:420553
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0553-6
Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení arsenu
Třídicí znak:420553
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0553-7
Chemický rozbor feroslitin. Rozbor ferovanadu. Stanovení fosforu
Třídicí znak:420553
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0554-1
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie volfrámu
Třídicí znak:420554
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0554-2
Chemický rozbor ferozliatin. Feromolybdén. Stanovenie molybdénu vážkovou metódou
Třídicí znak:420554
Účinnost od:1.7.1990

ČSN 42 0554-4
Chemický rozbor ferozliatin. Feromolybdén. Stanovenie kremíka vážkovou metódou
Třídicí znak:420554
Účinnost od:1.7.1990

ČSN 42 0554-5
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie fosforu
Třídicí znak:420554
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0554-7
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie medi
Třídicí znak:420554
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0554-8
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie antimónu
Třídicí znak:420554
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0554-9
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor feromolybdénu. Stanovenie cínu
Třídicí znak:420554
Účinnost od:1.7.1983

ČSN 42 0555-21
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie volfrámu
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0555-24
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie fosforu
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0555-25
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie kremíka
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0555-26
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie mangánu
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.7.1984

ČSN 42 0555-27
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie arzénu
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0555-28
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie antimónu
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0555-29
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie medi
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0555-30
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie vizmutu
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0555-31
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie cínu
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0555-32
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie molybdénu
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0555-33
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie olova
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0555-34
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie hliníka
Třídicí znak:420555
Účinnost od:1.1.1986

ČSN 42 0556-1
Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie titánu
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.12.1991

ČSN 42 0556-4
Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie kremíka
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.12.1991

ČSN 42 0556-5
Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie fosforu
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.12.1991

ČSN 42 0556-6
Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie hliníka
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.12.1991

ČSN 42 0556-7
Chemický rozbor ferozliatin. Ferotitán. Stanovenie medi
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.12.1991

ČSN 42 0556-8
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie vanádu
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0556-9
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie molybdénu
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0556-10
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie zirkónu
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0556-11
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie cínu
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0556-12
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie chrómu
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0556-13
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferotitánu. Stanovenie mangánu
Třídicí znak:420556
Účinnost od:1.3.1987

ČSN 42 0557-1
Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie mangánu potenciometrickou metódou
Třídicí znak:420557
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0557-2
Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie kremíka vážkovou metódou
Třídicí znak:420557
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0557-3
Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie fosforu fotometrickými metódami
Třídicí znak:420557
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0558-1
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie vápnika
Třídicí znak:420558
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0558-2
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie kremíka
Třídicí znak:420558
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0558-3
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie železa
Třídicí znak:420558
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0558-4
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie hliníka
Třídicí znak:420558
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0558-6
Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor silikokalcia. Stanovenie fosforu
Třídicí znak:420558
Účinnost od:1.1.1983

ČSN 42 0559-1
Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie chrómu
Třídicí znak:420559
Účinnost od:1.7.1989

ČSN 42 0559-2
Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie kremíka
Třídicí znak:420559
Účinnost od:1.7.1989

ČSN 42 0559-3
Chemický rozbor ferozliatin. Silikochróm. Stanovenie fosforu
Třídicí znak:420559
Účinnost od:1.7.1989

ČSN EN 26501
Feronikl. Specifikace a dodací podmínky (ISO 6501:1988)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420560
Účinnost od:1.6.1996
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 28049
Feronikl granule. Vzorkování pro analýzu (ISO 8049:1988)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420561
Účinnost od:1.6.1996
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 28050
Feroniklové ingoty nebo kusy. Vzorkování pro analýzu (ISO 8050:1988)
Třídicí znak:420562
Účinnost od:1.6.1996

ČSN 42 0566-1
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu manganu
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-2
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu uhlíku
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-3
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu křemíku
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-4
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu železa
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-5
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu fosforu
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-6
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu síry
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-7
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu dusíku
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-8
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hliníku
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-9
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu vápníku
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-10
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu hořčíku
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-11
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu mědi
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-12
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu niklu
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN 42 0566-13
Chemický rozbor manganu. Stanovení obsahu arsenu
Třídicí znak:420566
Účinnost od:1.4.1988

ČSN EN 24159
Feromangan a ferosilikomangan - Stanovení obsahu manganu
Třídicí znak:420567
Účinnost od:1.4.1997

ČSN EN 27520
Feronikl - Stanovení obsahu kobaltu atomovou absorbční spektrometrií
Třídicí znak:420568
Účinnost od:1.4.1997

ČSN EN 28343
Feronikl - Stanovení obsahu křemíku gravimetrickou metodou
Třídicí znak:420569
Účinnost od:1.4.1997

ČSN EN 26352
Feronikl - Stanovení obsahu niklu dimethylglyoximovou gravimetrickou metodou
Třídicí znak:420570
Účinnost od:1.4.1997


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.