Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 20.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
42 08 Prášková metalurgie

bylo nalezeno 71 norem

ČSN 42 0800
Kovové prášky. Označování
Třídicí znak:420800
Účinnost od:1.7.1991

ČSN 42 0822
Hliníková krupice
Třídicí znak:420822
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0824
Hliníkové prášky pro pyrotechniku a chemický průmysl
Třídicí znak:420824
Účinnost od:1.1.1989

ČSN 42 0825
Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton
Třídicí znak:420825
Účinnost od:1.1.1987
Změny:*a 12.88

ČSN 42 0826
Hliníkové prášky a pasty pigmentové. Technické dodací předpisy
Třídicí znak:420826
Účinnost od:1.1.1989

ČSN ISO 28079
Tvrdokovy - Zkouška houževnatosti podle Palmqvista
Třídicí znak:420850
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 7625
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420851
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN ISO 13944
Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Modifikovaná Soxhletova extrakční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420861
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 24884
Slinuté karbidy. Odběr vzorků a zkoušení prášků za použití spékaných zkušebních těles (ISO 4884:1978)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420862
Účinnost od:1.1.1996
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 24489
Slinuté karbidy. Odběr vzorků a zkoušení (ISO 4489:1978)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420863
Účinnost od:1.11.1995
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 23369
Nepórovité slinuté kovy a karbidy. Stanovení hustoty (ISO 3369:1975)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420864
Účinnost od:1.5.1995
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN ISO 3369
Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti
Třídicí znak:420864
Účinnost od:1.9.2010

ČSN EN ISO 3325
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Stanovení pevnosti v ohybu
Třídicí znak:420865
Účinnost od:1.4.2000
Změny:A1 11.02

ČSN EN 23327
Tvrdokovy. Stanovení pevnosti v ohybu (ISO 3327:1982)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420866
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.12.2009

ČSN EN ISO 3327
Tvrdokovy - Stanovení pevnosti v ohybu
Třídicí znak:420866
Účinnost od:1.12.2009

ČSN EN 23326
Slinuté karbidy. Stanovení koercivity (Magnetizace) (ISO 3326:1975)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420867
Účinnost od:1.5.1995
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN ISO 2738
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Propustné spékané kovové materiály - Stanovení hustoty, obsahu oleje a otevřené pórovitosti
Třídicí znak:420868
Účinnost od:1.9.2000

ČSN EN 23878
Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ISO 3878:1983)
Třídicí znak:420869
Účinnost od:1.12.1995

ČSN EN 23312
Slinuté kovové materiály a slinuté karbidy. Stanovení Youngova modulu pružnosti
Třídicí znak:420870
Účinnost od:1.1.1997

ČSN EN 24499
Slinuté karbidy. Metalografické stanovení mikrostruktury (ISO 4499:1978)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420871
Účinnost od:1.11.1995
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN ISO 4499-1
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420871
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.3.2021
Změny:*Z1 11.10

ČSN ISO 4499-2
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu WC
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420871
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.3.2021
Změny:*Z1 11.10

ČSN EN 24505
Slinuté karbidy. Metalografické stanovení pórovitosti a volného uhlíku (ISO 4505:1978)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420872
Účinnost od:1.11.1995
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 24506
Tvrdokovy. Zkouška tlakem (ISO 4506:1979)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420873
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 24503
Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v tuhém roztoku (ISO 4503:1978)
Třídicí znak:420874
Účinnost od:1.10.1995

ČSN EN 24883
Slinuté karbidy. Stanovení obsahu kovových prvků rentgenovou fluorescencí v roztoku (ISO 4883:1978)
Třídicí znak:420875
Účinnost od:1.11.1995

ČSN EN 27627-1
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 7627-1:1983)
Třídicí znak:420876
Účinnost od:1.10.1995

ČSN EN 27627-2
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Stanovení vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku při obsazích od 0,001% do 0,02% (m/m) (ISO 7627-2:1983)
Třídicí znak:420877
Účinnost od:1.10.1995

ČSN EN 27627-3
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983)
Třídicí znak:420878
Účinnost od:1.10.1995

ČSN EN 27627-4
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 4: Stanovení molybdenu, titanu a vanadu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-4:1983)
Třídicí znak:420879
Účinnost od:1.10.1995

ČSN EN 27627-5
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 5: Stanovení kobaltu, železa, manganu, molybden, niklu, titanu a vanadu při obsazích od 0,5% do 2% (m/m) (ISO 7627-5:1983)
Třídicí znak:420880
Účinnost od:1.10.1995

ČSN EN 27627-6
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 6: Stanovení chromu při obsazích od 0,01% do 2% (m/m) (ISO 7627-6:1985)
Třídicí znak:420881
Účinnost od:1.10.1995

ČSN EN ISO 11876
Tvrdokovy - Stanovení vápníku, mědi, železa, draslíku, hořčíku, sodíku, niklu a zinku v kobaltových kovových prášcích - Plamenová atomová absorpční spektrometrická metoda
Třídicí znak:420882
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 23907
Slinuté karbidy. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Vážková metoda (ISO 3907:1985)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420883
Účinnost od:1.5.1995
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN ISO 3907
Tvrdokovy - Stanovení obsahu celkového uhlíku - Gravimetrická metoda
Třídicí znak:420883
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN 23908
Slinuté karbidy. Stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku. Vážková metoda (ISO 3908:1985)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420884
Účinnost od:1.6.1995
Platnost ukončena:1.8.2010

ČSN EN ISO 3908
Tvrdokovy - Stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku - Gravimetrická metoda
Třídicí znak:420884
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN 23909
Slinuté karbidy. Stanovení kobaltu. Potenciometrická metoda
Třídicí znak:420885
Účinnost od:1.1.1997

ČSN EN 24501
Slinuté karbidy. Stanovení titanu. Fotometrická peroxidová metoda
Třídicí znak:420886
Účinnost od:1.1.1997

ČSN ISO 26482
Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia
Třídicí znak:420887
Účinnost od:1.11.2010

ČSN ISO 23519
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti
Třídicí znak:420888
Účinnost od:1.1.2011

ČSN 42 0890-1
Zkoušení kovových prášků. Všeobecná ustanovení
Třídicí znak:420890
Účinnost od:1.8.1989

ČSN 42 0890-12
Zkoušení kovových prášků. Stanovení tvaru částic
Třídicí znak:420890
Účinnost od:1.1.1985

ČSN 42 0890-13
Skúšanie kovových práškov. Určenie vežkosti častíc mikroskopickou metódou
Třídicí znak:420890
Účinnost od:1.7.1985

ČSN EN ISO 3927
Kovové prášky mimo prášků pro slinuté karbidy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém lisování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420890
Účinnost od:1.8.2002
Platnost ukončena:1.7.2011
Opravy:1 7.09

ČSN ISO 4491-4
Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420890
Účinnost od:1.12.1993
Platnost ukončena:1.11.2013
Změny:*1 11.95

ČSN ISO 4492
Kovové prášky mimo prášků pro slinuté karbidy. Stanovení změn rozměrů při lisování a slinování.
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420890
Účinnost od:1.1.1994
Platnost ukončena:1.8.2013
Změny:*1 11.95

ČSN ISO 4497
Kovové prášky. Stanovení velikosti části proséváním za sucha
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:420890
Účinnost od:1.4.1993
Platnost ukončena:1.12.2020
Změny:*1 11.95

ČSN 42 0891-2
Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ťahu
Třídicí znak:420891
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0891-4
Skúšanie spekaných výrobkov. Určenie pevnosti v ohybe
Třídicí znak:420891
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0891-10
Zkoušení spékaných výrobků. Zkouška radiální pevnosti v tlaku
Třídicí znak:420891
Účinnost od:1.1.1987

ČSN 42 0895-1
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Všeobecná ustanovení
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-2
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Odběr a příprava vzorků
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-3
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení aktivního hliníku
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-4
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mlecích přísad
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-5
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zbytku na sítě
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-6
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-7
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení kapalných podílů
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-8
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení hliníku
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-9
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení krycí schopnosti
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-10
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení lístkování
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-11
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení reaktivity
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-12
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení oxidu hlinitého
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-13
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení železa
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-14
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení křemíku
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-15
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení mědi
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-16
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení zinku
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-17
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení vlhkosti
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-18
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení sypné hustoty
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-19
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení smáčivosti prášků a past ve vodě
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989

ČSN 42 0895-20
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení stability vodní suspenze
Třídicí znak:420895
Účinnost od:1.6.1989


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.