Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.09.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
42 20 Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení

byly nalezeny 2 normy

ČSN EN 10049
Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:422001
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN EN 10218-2
Ocelový drát a výrobky z drátu - Všeobecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:422018
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.9.2012


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.