Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 26.09.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
42 54 Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry

byly nalezeny 2 normy

ČSN EN 10108
Ocelový drát kruhového průřezu pro pěchování a protlačování za studena - Rozměry a mezní úchylky
Třídicí znak:425411
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 10017
Válcovaný ocelový drát k tažení a/nebo válcování za studena - Rozměry a mezní úchylky
Třídicí znak:425420
Účinnost od:1.12.2005


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.