Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 15.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1
42 97 Zkoušení odlitků

bylo nalezeno 10 norem

ČSN ISO 9915
Odlitky ze slitin hliníku. Zkoušky prozařováním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:429715
Účinnost od:1.11.1994
Platnost ukončena:1.4.2016

ČSN EN 12681
Slévárenství - Radiografické zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:429716
Účinnost od:1.2.2004
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 12680-1
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 1: Ocelové odlitky pro všeobecné použití
Třídicí znak:429717
Účinnost od:1.3.2004

ČSN EN 12680-2
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti
Třídicí znak:429717
Účinnost od:1.3.2004

ČSN EN 12680-3
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:429717
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN EN 1369
Slévárenství - Zkoušení odlitků magnetickou práškovou metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:429720
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 1370
Slévárenství - Hodnocení drsnosti povrchu vizuálně pomocí srovnávacích etalonů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:429721
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 1371-1
Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem, do trvalých forem gravitačně a pod nízkým tlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:429722
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 1371-2
Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:429722
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.1.2016

ČSN EN 12454
Slévárenství - Vizuální kontrola povrchových vad - Ocelové odlitky odlévané do pískových forem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:429723
Účinnost od:1.12.1999
Platnost ukončena:1.7.2012


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.