Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1137

ČSN 42 0617-2
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkotavitelné slitiny. Stanovení bismutu metodou atomové absorpce
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chemical analysis of non-ferrous metals and alloys. Alloys meltable at low temperature. Determination of bismuth by the atomic absorption method
Třídicí znak:420617
Schválena:5.12.1988
Účinnost od:1.10.1989
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:341 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.