Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1146

ČSN 42 0620-9
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu arzénu metodou amperometrickou a metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chemical analysis of non-ferrous metals and alloys. Brasses. Determination of arsenic by the amperometric method and photometric method
Třídicí znak:420620
Schválena:4.8.1981
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:472 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.