Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1215

ČSN EN 12441-10
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 10: Determination of chromium and titanium in zinc alloys - Spectrophotometric method
Třídicí znak:420630
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Počet stran:16
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12441-10:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:404 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.