Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1230

ČSN 42 0635-5
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu vizmutu metodou fotometrickou
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chemical analysis of non-ferrous metals and alloys. Lead. Determination of bismuth by the photometric method
Třídicí znak:420635
Schválena:17.6.1980
Účinnost od:1.1.1981
Platnost ukončena:1.2.2007
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:356 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.