Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1319

ČSN 42 0647-6
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Rozbor wolframu. Stanovení olova metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chemical analysis of non-ferrous metals and alloys. Tungsten. Determination of lead by the photometric and atomic absorption method
Třídicí znak:420647
Schválena:6.4.1989
Účinnost od:1.2.1990
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:857 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.