Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1469

ČSN EN 27627-3
Slinuté karbidy. Chemický rozbor plamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 3: Stanovení kobaltu, železa, manganu a niklu při obsazích od 0,01% do 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983)
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hardmetals. Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry. Part 3: Determination of cobalt, iron, manganese and nickel in contents from 0,01% to 0,5% (m/m) (ISO 7627-3:1983)
Třídicí znak:420878
Schválena:14.2.1995
Vydána:1.9.1995
Účinnost od:1.10.1995
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 27627-3:1993, ISO 7627-3:1983
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:659 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.