Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1475

ČSN EN 23909
Slinuté karbidy. Stanovení kobaltu. Potenciometrická metoda
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Hardmetals. Determination of cobalt. Potentiometric method
Třídicí znak:420885
Schválena:27.6.1996
Vydána:1.12.1996
Účinnost od:1.1.1997
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 23909:1993, ISO 3909:1976
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:67 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.