Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1492

ČSN 42 0895-6
Zkoušení hliníkové krupice, prášků a past. Stanovení těkavých látek a sušiny
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing of granulated aluminium powder, powder and paste. Determination of volatile matters and dry substance
Třídicí znak:420895
Schválena:11.4.1988
Účinnost od:1.6.1989
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:290 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.