Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.03.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1507

ČSN 42 0901
Oceli nízkolegované konstrukční
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Low alloy structural steels
Třídicí znak:420901
Schválena:16.11.1985
Účinnost od:1.7.1986
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:600 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.