Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1542

ČSN EN 10267
Feriticko-perlitické oceli vytvrditelné z teploty tváření
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ferritic-pearlitic steels for precipitation hardening from hot-working temperatures
Třídicí znak:420945
Schválena:3.2.2000
Vydána:1.3.2000
Účinnost od:1.4.2000
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 10267:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:193 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.