Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 20.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1642

ČSN 42 1331
Odpady neželezných kovů a jejich slitin
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Scrap of non-ferrous metals and alloys
Poznámka:Tuto normu částečně nahrazuje ČSN EN 12861 (6/2001) a ČSN EN 13920-1 (12/2003).
Třídicí znak:421331
Schválena:29.8.1990
Účinnost od:1.7.1991
Platnost ukončena:1.3.2024
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2056 kB
Změny:*Z1 6.01, *Z2 12.03 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2001
Věstník:6/2001
Účinnost od:1.7.2001
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:42 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2003
Věstník:12/2003
Účinnost od:1.1.2004
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:77 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.