Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1666

ČSN EN 1774
Zinek a slitiny zinku - Slitiny pro slévárenské účely - Ingoty a tekutý kov
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Zinc and zinc alloys - Alloys for foundry purposes - Ingot and liquid
Třídicí znak:421383
Schválena:17.11.1999
Vydána:1.1.2000
Účinnost od:1.2.2000
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1774:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:133 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.