Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.03.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1680

ČSN EN 573-2
Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 2: Označování chemickými značkami
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys. Chemical composition and form of wrought products. Part 2: Chemical symbol based designation system
Třídicí znak:421401
Schválena:2.2.1996
Vydána:1.6.1996
Účinnost od:1.7.1996
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 573-2:1994
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:66 kB
Opravy:UR 8.96 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.8.1996
Věstník:8/1996
Účinnost od:1.9.1996
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:64 kB
 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.