Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 29.11.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1682

ČSN EN 573-4
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 4: Druhy výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 4: Forms of products
Třídicí znak:421401
Schválena:2.7.2004
Vydána:1.8.2004
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.3.2008
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 573-4:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:196 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.