Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.03.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1688

ČSN EN 12258-3
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 3: Scrap
Třídicí znak:421403
Schválena:22.1.2004
Vydána:1.2.2004
Účinnost od:1.3.2004
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12258-3:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:202 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.