Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.03.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1693

ČSN EN 575
Hliník a slitiny hliníku - Předslitiny vyráběné tavením - Specifikace
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Master alloys produced by melting - Specifications
Třídicí znak:421406
Schválena:11.3.1998
Vydána:1.5.1998
Účinnost od:1.6.1998
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 575:1995
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:282 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.