Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.03.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=1706

ČSN EN 1715-4
Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Část 4: Zvláštní požadavky pro použití ke svařování
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 4: Specific requirements for welding applications
Třídicí znak:421421
Schválena:1.11.1999
Vydána:1.12.1999
Účinnost od:1.1.2000
Platnost ukončena:1.2.2009
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1715-4:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:81 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.