Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=19

ČSN EN ISO 9692-1
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem paprsků
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 1: Manual metal-arc welding, gas-shielded metal-arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels
Třídicí znak:050025
Schválena:30.8.2004
Vydána:1.9.2004
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.4.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 9692-1:2003, ISO 9692-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5284 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.