Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2226

ČSN EN 12680-2
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Founding - Ultrasonic examination - Part 2: Steel castings for highly stressed components
Třídicí znak:429717
Schválena:22.1.2004
Vydána:1.2.2004
Účinnost od:1.3.2004
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12680-2:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:480 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.