Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2310

ČSN EN ISO 6506-3
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks
Třídicí znak:420359
Schválena:30.6.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 6506-3:2005, ISO 6506-3:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:197 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.