Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2315

ČSN EN ISO 6508-2
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Rockwella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Třídicí znak:420360
Schválena:19.7.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2015
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 6508-2:2005, ISO 6508-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:406 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.