Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2322

ČSN EN ISO 4545-4
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Knoop hardness test - Part 4: Table of hardness values
Třídicí znak:420376
Schválena:19.7.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.9.2018
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 4545-4:2005, ISO 4545-4:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:288 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.