Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 26.02.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2346

ČSN EN ISO 13944
Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Modifikovaná Soxhletova extrakční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Lubricated metal-powder mixes - Determination of lubricant content - Modified Soxhlet extraction method
Třídicí znak:420861
Schválena:14.8.2006
Vydána:1.10.2006
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.3.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 13944:2006, ISO 13944:1996
Formát PDF:Kombinace plnotextového a skenovaného PDF
Velikost PDF:2355 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.