Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 26.02.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2936

ČSN EN ISO 3738-2
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and calibration of standard test blocks
Třídicí znak:420360
Schválena:27.9.2006
Vydána:1.11.2006
Účinnost od:1.12.2006
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 3738-2:2006, ISO 3738-2:1988
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:181 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.