Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2968

ČSN EN 10325
Ocel - Stanovení přírůstku výrazné meze kluzu vyvolaného tepelným zpracováním (index Bake-Hardening)
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Steel - Determination of yield strength increase by the effect of heat treatment [Bake-Hardening-Index]
Třídicí znak:420343
Schválena:4.12.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 10325:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:263 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.