Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2975

ČSN EN 14940-2
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Copper and copper alloys - Determination of chromium content - Part 2: FAAS method
Třídicí znak:420623
Schválena:14.12.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14940-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:211 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.