Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2998

ČSN EN ISO 9455-17
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Soft soldering fluxes - Test methods - Part 17: Surface insulation resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues
Třídicí znak:050067
Schválena:28.2.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Platnost bude ukončena:1.8.2024
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 9455-17:2002, EN ISO 9455-17:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:992 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.