Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=2999

ČSN CEN ISO/TS 15011-5
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování dýmu a plynů vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 5: Identification of thermal-degradation products generated when welding or cutting through products composed wholly or partly of organic materials
Třídicí znak:050681
Schválena:15.1.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.6.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:ISO/TS 15011-5:2006, CEN ISO/TS 15011-5:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2963 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.