Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3001

ČSN EN ISO 15848-2
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 2: Production acceptance test of valves
Třídicí znak:133009
Schválena:15.1.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 15848-2:2006, EN ISO 15848-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:309 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.