Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 29.11.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3009

ČSN EN 10319-2
Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 2: Postup pro modely šroubových spojů
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Tensile stress relaxation testing - Part 2: Procedure for bolted joint models
Třídicí znak:420309
Schválena:6.3.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 10319-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1835 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.